GEOLOGIJA

Geologija

220 milijuna godina geološke povijesti: okamenjena lava i šareni “cvjetovi” minerala vidljivi su posvuda.

 

Viški arhipelag – središnji jadranski akvatorij u čijem je središtu otok Vis, a kojem pripada niz pučinskih otoka: Ravnik, Budihovac, Jabuka, Brusnik, Svetac, Biševo i Palagruža – geološki je najatraktivniji na Jadranu jer je dijelom izgrađen od vulkanskih stijena, a ostali jadranski otoci su pretežno građeni od sedimentnih stijena.

Ovo je jedini prostor Jadrana unutar kojega je u geološkoj prošlosti (prije 220 milijuna godina) došlo do velikih geoloških promjena prodorom DIJAPIRA – mase dubinske pra-soli koja je provalila prema površini uzdižući sedimentne ploče formirane petrifikacijom pijeska i ljuštura organizama (školjki). Središte te tektonske provale iz dubine Zemljine utrobe nastalo je upravo u prostranoj uvali Komiže. Vrhovi tog magmatskog prodora iz dubine strše nad morem kao otoci Jabuka i Brusnik, ili pak nisu ni doprli do površine mora kao poznati ribarski brakovi (podmorski otoci) Kavalina (kod Brusnika) a vjerojatno i Gatula, Sika od Trešjovca i Tara kod otoka Biševa.

 

Poseban geološki kuriozitet jest najudaljeniji otok Viškog arhipelaga, otok Palagruža na kojemu je identificirana jedinstvena vrsta kamena. Tu posebnu, unikatnu vrstu kamena geologija je imenovala nazivom PELAGOZIT prema talijanskom nazivu za Palagružu – Pelagosa (od grčkog pelagos-pučina, dakle otok otvorenog mora).

 

Komiška uvala je geološki osobito zanimljiva zbog okamenjene lave nastale erupcijom davno ugaslog vulkana prije više od 200 milijuna godina. Prodorom rastaljene lave na površinu brzim hlađenjem nastale su vulkanske stijene bogate mineralima koje obrubljuju mnoge komiške plaže. PREHNIT, najljepši od minerala, kroz plinove i pare kristalizirao je u mineralne ‘cvjetove’ vidljive posebno na plaži Kamenice.
Ako atraktivne zelene kamenčiće poludragog minerala prehnita pronađete na plažama, čuvajte ih i oni će čuvati vas. Prehnit uravnotežuje i umiruje. Emotivno, prehnit čisti i otvara srce te nježno podiže raspoloženje. Pomaže prihvaćanju okolnosti u našim životima na koje ne možemo utjecati. Osjećaj mira i spokoja koji nudi prehnit i njegova energija uvijek je dobrodošao u sve užurbanijem svijetu u kojem danas živimo.

 

*Geopark Viški arhipelag je dio europske i svjetske UNESCO-ve mreže geoparkova čiji su glavni ciljevi zaštita, edukacija i održivi razvoj (geoturizam).

Insulae

apartmani

Sanja Kordić

Dr. Ante Starčevića 27

21485 Komiža | Hrvatska

Tel: +385 21 713 029

Mob: +385 91 560 4200

E-mail: info@insula-vis.com